حریم خصوصی

بر طبق توافقنامه های موجود درسینارادار متعهد می شود که به حریم خصوصی کاربران خود احترام بگذارد. در این صفحه تعهدات و سیاستهای سایت در این زمینه شرح داده می شود.


ما هرگز بدون اجازه از خودتان، دست به افشای اطلاعات خصوصی و فردی شما نخواهیم زد، مگر اینکه به موجب قانون توجیهی برای این کار وجود داشته باشد.ما چه اطلاعاتی را جمع آوری می نماییم؟
ما مسیرهای طی شده، شناسه دیوایس هایی که تقاضای گزارش و مشاهده موقعیت ها را دارند، شماره کدملی و تمام مواردی که شما در پنل کاربری خود مشاهده میکنید برای مدت یک سال ذخیره میکنیم تا در مواقع ضروری توسط خودشما در پنل کاربریتان قابل دسترس باشد.


همینطور در مواقعی که تلفن همراهتان همراه خودرو به سرقت رفته باشد با استفاده از کدملی ثبت شده یا حکم مراجع قضایی در اختیار خود شما یا مراجه ذی صلاح قرار میگیرد در مواقعی که آدم ربایی صورت بگیرد و فرد به همراه تلفن همراه ربوده شود با حکم قضایی اطلاعات فوق در دسترس کاراگاهان و مراجع درج شده در حکم مراجع قضائی قرار میگیرد.در مواردی به غیر از موارد فوق هیچ اطلاعاتی به غیر از مالک اصلی و خریدار ردیاب که کدملی آن در سامانه ثبت شده است قرار نخواهد گرفت.

Top